บริษัท เออร์เนท จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Clean Energy หรือพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Solar Cell ที่มีความสำคัญในปัจจุบัน ทั้งนี้ทาง เออร์เนท เป็นผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ตลอดจนให้คำปรึกษาการจัดการพลังงานระบบ Solar Cell แบบครบวงจร ทั้งกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มสำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล และที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนค่าไฟ เพิ่มกำไรในธุรกิจ และยังให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารอีกด้วย

OUR REFERENCE

INDUSTRIAL PLANT

OFFICE BUILDING

RESIDENTIAL

ภาพบรรยากาศในงานบ้านและสวนแฟร์ SELECT 2024

ภาพบรรยากาศในงาน FEA2024

#Solarcell #โซล่าเซลล์ #Erlnetsolarcell #ลดค่าไฟ #ประหยัดพลังงาน #พลังงานสะอาด #พลังงานแสงอาทิตย์ #SolarRooftop #เปลี่ยนแดดเป็นเงินออม